Біологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12373
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Біологія : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 201 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Іванців. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 68 с.
Ключові слова
Екологія, біологія, біорізноманіття.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com