Регіональні екологічні проблеми

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12377
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Регіональні екологічні проблеми : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 10 «Природничі науки» 101 «Екологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Іванців. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 72 с.
Ключові слова
Регіональні екологічні проблеми, екологія, довкілля.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com