Стратегічний управлінський облік

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12444
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Стратегічний управлінський облік : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.М. Писаренко. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 60 с.
Ключові слова
Стратегічний управлінський облік.
Рік видання
Видавець
Луцьк: ВІП ЛНТУ
Ініціали працівника
Писаренко Тетяна Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
Pysarenko.t@lutsk-ntu.com.ua