Методичні вказівки до фахового тренінгу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12446
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методичні вказівки до фахового тренінгу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Технології легкої промисловості» галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 182 Технології легкої промисловості денної та заоч. форм навч. / уклад. : Л.В. Назарчук, О.Л. Ткачук, Т.М. Головенко. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 15 с.
Ключові слова
Фаховий тренінг, практика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Назарчук Людмила Володимирівна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
l.nazarchuk@lntu.edu.ua