Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12460
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Зелінська. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 72 с.
Ключові слова
Світове господарство, міжнародний поділ праці, національна економіка, міжнародна торгівля, міжнародна міграція робочої сили, міжнародний рух капіталу.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua