Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12462
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Зелінська. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 28 с
Ключові слова
Світове господарство, міжнародні економічні відносини, міжнародний поділ праці, національний економічний інтерес, форми МЕВ.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua