Проєктування технологічного оснащення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12469
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Проєктування технологічного оснащення : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Р.Г. Редько, О.І. Редько. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 96 с.
Ключові слова
Технологічне оснащення, верстатне оснащення, проєктування технологічного оснащення, розрахунок оснастки, пристосування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua