Відкриті наукові основи та практика управління інформацією

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12482
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Відкриті наукові основи та практика управління інформацією : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Б. П. Валецький, Р. Г. Редько. Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 56 с.
Ключові слова
Інформація, дані, відкриті дані, оприлюднення, управління.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua