Фізика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12517
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фізика : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» спец. 275 «Транспортні технології» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 234 с.
Ключові слова
Механіка, молекулярна фізика, електрика, електромагнетизм, фізика твердого тіла.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net