Методологія наукових досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12518
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка», галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, спец. 171 Електроніка, спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заоч. форм навч.
/ уклад.: М.В. Хвищун, В.В. Лишук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. - 82 с.
Ключові слова
Методологічні основи наукового знання, наукова інформація, патентні дослідження, науково-дослідна робота.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лишук В.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
vlyshuk@gmail.com