About the assignment of the verification interval

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12526
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Kaidyk О., Тerletskyi Т., Ptashenchuk V., Sadovuy М. About the assignment of the verification interval. Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-22 жовт. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 39.
Ключові слова
Метрологічна надійність, повірка, метрологічні характеристики, похибка, міжповірочний інтервал, відмова.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кайдик Олег Леонтійович
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)