Сучасні напрямки нанотехнологій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12529
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Сучасні напрямки нанотехнологій : метод. вказівки до самостійних занять для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньої програми «Мікро- та наносистемна техніка» спец. 153 Мікро- та наносистемна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. П.Симонюк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 71 с.
Ключові слова
Нанотехнології, напрямки, процеси.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Симонюк Володимир Павлович
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)