Етика та деонтологія соціального працівника

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12532
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Сушик І. В. Етика та деонтологія соціального працівника : навч. посіб. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 188 с.
Короткий огляд (реферат)
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 23 «соціальна робота» спеціальності 232 «соціальне забезпечення». Розглянуто питання професійної етики та моралі, ділового етикету, що сприятиме формуванню фахових компетентностей у підготовці соціальних працівників. Вагому частину видання займають додатки, які практичними завданнями підсилюють теоретичну частину посібника.
Ключові слова
Етика, мораль, деонтологія, професійна етика, цінності, принципи, професійний кодекс, соціальний працівник.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
ISBN
Файл
Ініціали працівника
Сушик Ірина Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
sushykiryna@ukr.net