Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12548
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Особливості менеджменту освітньої діяльності в Луцькому національному технічному університеті. Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика : монографія. 2023. Розд.14. С. 144-154. DOI: https://doi.org/10.31874/TE.2023
Короткий огляд (реферат)
1. Загальна інформація про університет та його академічний персонал.
2. Організація освітнього процесу та система внутрішнього
забезпечення якості в університеті.
3. Призначення, цілі та завдання Навчально-наукового центру «Volyn Business Hub»
4. Луцького національного технічного університету.
5. SWOT-аналіз освітньої діяльності ЛНТУ.
6. Модель та стратегія вдосконалення викладання в ЛНТУ.
Ключові слова
Стратегічні цілі, SWOT-аналіз, Організація, Стратегія, Внутрішні фактори, Зовнішні фактори, Забезпечення якості.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Інститут вищої освіти НАПН України
Монографія
Ініціали працівника
Вавдіюк Н.С.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
n.vavdiyuk@lntu.edu.ua