Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12575
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.М. Якимчук, Й.Р. Селепина. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 40 с.
Ключові слова
Волоконно-оптичних ліній зв’язку, оптичне волокно, оптичні підсилювачі, фотоприймачі.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лишук В.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
vlyshuk@gmail.com