Основи теорії систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12576
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи теорії систем : метод. вказівки до викон. самостійних робіт для студ. спец. 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.М. Якимчук, В.В. Лишук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 76 с.
Ключові слова
Системний аналіз, системи масового обслуговування, статистичні параметри.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лишук В.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
vlyshuk@gmail.com