Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12591
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Електроніка» і «Телекомунікації і радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка та 172 Телекомунікації і радіотехніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.Л. Кайдик, Т.В. Терлецький. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. – 60 с.
Ключові слова
Метрологія, стандартизація, сертифікація, управління якістю, технічне регулювання.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Кайдик Олег Леонтійович
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)