Механіка та міцність матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12611
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Механіка та міцність матеріалів : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів третього(освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Механіка деформівного твердого тіла» галузі знань 11 Математика та статистика спец. «113 Прикладна математика» денної форми навч. / уклад.: В.І. Шваб’юк, О. Мікуліч. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 41 с.
Ключові слова
Механіка та міцність матеріалів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мікуліч Олена
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)
Електронна пошта
olena@lutsk-ntu.com.ua