Фінансова грамотність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12612
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансова грамотність : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Телекомунікаціії та радіотехніка» спец. 172 Телекомунікаціії та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Чиж. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 180 с.
Ключові слова
Гроші, страхування, міжнародні фінанси, податки, кредит, депозит.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net