Фінансова грамотність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12613
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансова грамотність : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.М. Чиж. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 180 с.
Ключові слова
гроші, страхування, міжнародні фінанси, податки, кредит, депозит
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net