Фінансова грамотність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12614
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансова грамотність : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Чиж. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с.
Ключові слова
Гроші, страхування, міжнародні фінанси, податки, кредит, депозит.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net