Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12715
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво спец. 022 Дизайн денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Скляренко. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с.
Ключові слова
Кваліфікаційна робота бакалавра, освітня програма "Дизайн", спеціальність 022 Дизайн, пояснювальна записка, графічна частина, макетна частина.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Скляренко Н.В.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)
Електронна пошта
nata_skliarenko@ukr.net