Підсумковий фаховий тренінг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12716
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Підсумковий фаховий тренінг : метод. вказівки до проходження підсумкового фахового тренінгу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» спец. 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. І. Бродська, В. В. Чудовець. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 40 с.
Ключові слова
Практичні компетенції, тренінг, облік, контроль, оподаткування, аналіз.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чудовець Віталій Васильович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.chudovets@lutsk-ntu.com.ua