3D сканування та друк

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12723
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
3D сканування та друк : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д. А. Гусачук, Ю. П. Фещук. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 56 с.
Ключові слова
Реверс-інжиніринг, тріангуляція, адитивне виробництво.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua