Генеральне планування населених пунктів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12751
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Генеральне планування населених пунктів : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192
Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: М.В. Смаль, О.В. Дзюбинська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 32 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Талах Л.О.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
ludmilatalah@gmail.com