Науково-технічний переклад

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12769
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Науково-технічний переклад : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Філологія (Прикладна лінгвістика) галузь знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика денна та заоч. форма навч. / уклад.: А. І. Яновець. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 98 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net