Техніка виконання прямих ударів в єдиноборствах на прикладі французького боксу САВАТ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12773
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Техніка виконання прямих ударів в єдиноборствах на прикладі французького боксу САВАТ : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Середня освіта (Фізична культура), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура), денної та заоч. форм навч. / уклад.: А. М. Коновальчук, О.О. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 28 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net