Загальні методи і механізми кодування сигналів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12813
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Загальні методи і механізми кодування сигналів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заоч. форм навч. / уклад. В.О. Сацик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 82.
Ключові слова
Кодування сигналів; ентропія; кількість інформації; арифметичне кодування; штрихове кодування; двійкові циклічні коди.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сацик Віктор
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)