Загальні методи і механізми кодування сигналів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12854
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Загальні методи і механізми кодування сигналів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології денної та заоч. форм навч. / уклад. В.О. Сацик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 24 с
Ключові слова
Кодування сигналів; ентропія; кількість інформації; арифметичне кодування; штрихове кодування; двійкові циклічні коди.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сацик Віктор
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)
Електронна пошта
v.satsyk@lutsk-ntu.com.ua