Технологія кондитерського виробництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12968
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технологія кондитерського виробництва : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Харчові технології” галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології денної та заоч. форм навч. / уклад. С.Г. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 90 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net