Іноземна мова за професійним спрямуванням

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12990
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. В. Корольчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 60 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Корольчук Леся Валеріївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
l.korolchuck@lutsk-ntu.com.ua