Проєктування підприємств харчової промисловості

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13015
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Проєктування підприємств харчової промисловості : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Інжиніринг переробних і харчових виробництв галузі знань 13 Механічна інженерія спец. 133 Галузеве машинобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю. Л. Гунько. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 34 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net