Екологізація харчових виробництв

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13024
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Екологізація харчових виробництв : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої
програми «Харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології заоч. форми навч. / уклад. І.В. Тараймович. - Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 110 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net