Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13028
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н. М. Ліщина, Н. М. Гулієва. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 80 с.
Ключові слова
Управління ризиками, інженерія, програмне забезпечення, функціональні, нефункціональні вимогиUse Cases, CASE-засоби, критерії якості, Web-програми, Web-додатки.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулієва Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет транспорту та механічної інженерії
Кафедра працівника
2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки
Електронна пошта
n.huliieva@lntu.edu.ua