Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13113
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Жураковська. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 32 с.
Ключові слова
Інформаційні системи, облік, оподаткування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua