Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13129
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Екологічна безпека : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спец. 263 – Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Лобойченко. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 16 с.
Ключові слова
Екологія, безпека, завдання. самостійна робота.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Бондарчук Л.Ф.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l_bondarchuk@ukr.net