Геоінформаційні системи в лісовому господарстві

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13168
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Геоінформаційні системи в лісовому господарстві : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Лісове господарство» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 205 Лісове господарство денної та заоч. форм навч. / уклад. О.П. Герасимчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 84 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Герасимчук Олександр Павлович
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
o.gerasymchuk@lntu.edu.ua