Організація та методика роботи в оздоровчих таборах

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13224
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація та методика роботи в оздоровчих таборах : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програми «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.В. Файдевич, Г.В. Безверхня. - Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 20 с.
Ключові слова
Організація та методика роботи в оздоровчих таборах.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net