Баскетбол з методикою навчання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13225
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Баскетбол з методикою навчання : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програми «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 Освіта/педагогіка спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 017 Фізична культура і спорт денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Безверхня. - Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 16 с.
Ключові слова
Баскетбол з методикою навчання.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net