Переддипломна практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13379
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Лісове господарство» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.Г. Мазепа, В.О. Волянський, О.П. Герасимчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 16 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Герасимчук Олександр Павлович
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
o.gerasymchuk@lntu.edu.ua