Податкове планування на мікрорівні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13389
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Тлучкевич Н. В. Податкове планування на мікрорівні. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід :зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 трав. 2023 р. Харків, 2023. С. 124-126.
Ключові слова
Податкове планування, податки.
Дата публікації (рік)
Видавець
Харків
Ініціали працівника
Тлучкевич Наталія Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.tluchkevych@lutsk-ntu.com.ua