Рухові дії як предмет навчання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13491
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Рухові дії як предмет навчання : метод. вказівки до лекційних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура), денної та заоч. форм/ уклад.: І.В. Бакіко, А.Є. Іванова. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 42 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net