Курсові роботи в системі підготовки фахівців за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура)

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13492
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Курсові роботи в системі підготовки фахівців за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура) : метод. вказівки до виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 014.11 - Середня освіта (фізична культура) денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.В. Бакіко, А.Є. Іванова. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 66 c.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Хомич А.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)
Електронна пошта
fredi15@ukr.net