Web-програмування. MERN fullstack development

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13517
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Тулашвілі Юрій. Web-програмування. MERN fullstack development : навч. посіб. Луцьк, 2023. 242 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику подано основні теоретичні засади та практичні прийоми web-програмування з використанням платформи Node.js. Розкрито підходи до організації бізнес-логіки та формування системних вимог на створення web-додатків. Окреслено засади побудови сайтів за допомогою html, css. Розглянуто основні прийоми програмування на мові JavaScript на рівні full stack development.
Розкрито принципи структурної побудови web-додатків на рівні full stack development. Для цього окремо подано засади розробки на серверному рівні - back-end з використанням фреймворка Express.js за архітектурою MVC та реалізацією операцій опрацювання даних CRUD. Приклад реалізації web-додатку на стороні клієнта - front-end виконаний із застосуванням бібліотеки React.js для розробки інтерфейсів користувача. Розкрито підходи до авторизації та захисту інформації на сервері, підключення REST API.
Призначено для студентів та викладачів ІТ-спеціальностей, фахівців інженерного напрямку з ІТ. Матеріал посібника також може бути корисним для самостійного набуття навичок з web-програмування.
Ключові слова
Бізнес-логіка, web-додаток, html, css, JavaScript, full stack development .
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Тулашвілі Ю.Й.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
y.tulashvili@lutsk-ntu.com.ua