Фінансовий менеджмент

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13826
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: магістерський курс : навч. посіб. 3-тє вид., змінене і доп. Луцьк : Надстир’я, 2023. 640 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник розкриває зміст магістерського курсу з фінансового менеджменту. У ньому розглядаються сутність, зміст, методологічні основи фінансового менеджменту; особливості фінансового планування, прогнозування, аналізу та контролю; прийоми управління інвестиційною діяльністю підприємства, його активами, капіталом, грошовими потоками, фінансовими ризиками; завдання та методи антикризового менеджменту бізнес процесів. Навчальний посібник передбачений для студентів вищих навчальних закладів, науковців, керівників та фахівців управлінських структур, аспірантів.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Надстир'я