Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування, 28 – публічне управління та адміністрування)

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13841
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування, 28 – публічне управління та адміністрування) : навч. посіб. / І. М. Вахович, Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич, Н. В. Ковальчук, О. А. Хілуха ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Луцьк, Вежа-Друк, 2023. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 43,4 Мб.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику розглянуто роль і місце науки в розвитку суспільства, закономірності розвитку науки, організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень. Розроблені задання для індивідуальної та практичної роботи, наведена рекомендована література сприятимуть глибшому засвоєнню здобувачами ґрунтовних знань, будуть корисними для самостійного поглибленого вивчення дисципліни. Посібник призначений для здобувачів освіти галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування, 28 – публічне управління та
адміністрування, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх тих, хто займається науковою діяльністю.
Ключові слова
Методологія, наукові дослідження, організація, публічне управління та адміністрування, економіка, управління та адміністрування.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua