Переддипломна практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13931
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Урбан, О. М. Зелінська. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 24 с.
Ключові слова
Міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, світовий ринок, міжнародна торгівля, міжнародний бізнес.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua