Технології виготовлення давачів фізичних величин

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13942
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології виготовлення давачів фізичних величин : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Луньов, – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 37 с.
Ключові слова
Робота давачів різних фізичних величин (давачів температури, тиску, магнітного поля, електромагнітного випромінювання).
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net