Міжнародні економічні відносини: магістерський курс

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Міжнародні економічні відносини: магістерський курс : навч. посіб. / О. М. Зелінська, О. М. Лютак, О. В. Баула, Н. М. Галазюк, Л. В. Корольчук, О. А. Урбан. Луцьк : Терен, 2023. 328 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник складний відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини Луцького національного технічного університету. Виходячи зі змісту освітніх компонент, даний навчальний посібник покликаний допомогти здобувачам вищої освіти поєднати теоретичні зання та практичні навички в опануванні основних тем дисциплін.
Посібник наповнений схемами, графіками, таблицями, а також подано контрольні питання і завдання для перевірки знань до кожної теми з прикладами відповіді та розв’язками.
Рекомендовано для здобувачів вищої освіти, викладачів закладів вищої освіти.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Терен
Ініціали працівника
Баула Олена Вікторівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
o.baula@lntu.edu.ua