Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13987
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1 : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 34 с.
Ключові слова
Параметричний опис, морфологічний опис, функціональний опис, вибір оптимальних рішень.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com